Trang chủĐào tạoĐào tạo quản lý cao cấp

Đào tạo quản lý cao cấp

STT

DANH MỤC ĐÀO TẠO

Danh mục đào tạo quản lý cao cấp

1

Làm thế nào để xây dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn

2

Lãnh đạo và ảnh hưởng

3

Tư duy sáng tạo

4

Lập kế hoạch, phân tích và quản trị chiến lược

5

Kế hoạch chiến lược Marketing

6

Quản lý sự thay đổi

7

Quản lý dự án

8

Phân tích và quản lý rủi do

9

Quản trị Marketing

10

Tạo động lực làm việc cho nhân viên

11

Quản lý nhân sự

12

Tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính

13

Tư duy và lập kế hoạch chiến lược

14

Chiến lược kinh doanh

15

Những xu hướng biến động tài chính

16

Phát triển tổ chức

17

Kinh doanh chiến lược

18

Quản lý hiệu quả công việc

19

Văn hóa doanh nghiệp

Leave a Reply

Trụ sở chính: P506 - Tầng 5 - Tòa nhà 193-195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
ĐC giao dịch: P506 - Tầng 5 - Tòa nhà 193-195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
Email: vannh@logistic-vietnam.vn
ĐT: +(84)4 62884989 FAX: +(84)4 62884998
Copyright © 2012 Logistic VN | Designed by LIVA