Trang chủGiới thiệuNhân lực

Nhân lực

Nhân sự Công ty hiện có 38 người, trong đó:

Trụ sở chính tại Hà Nội:

1. Hội đồng quản trị gồm 05 cổ đông (Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật)

2. Văn phòng Công ty gồm 04 người, thực hiện các tác nghiệp về tuyển dụng, bố trí nhân sự, công tác tiền lương, tổ chức hành chính quản trị và tham vấn cho lãnh đạo Công ty các vấn đề về pháp chế và đối ngoại

3. Phòng Tài chính – Kế toán: 04 người, trong đó 01 người phụ trách công tác tài chính và đầu tư, 03 người phụ trách công tác kế toán và các vấn đề liên quan đến tín dụng

4. Phòng tư vấn và phát triển nhân lực: 05 người

5. Phòng Marketing gồm 05 người, theo dõi và chăm sóc khách hàng, công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu

6. Phòng Kinh doanh gồm 10 người, thực hiện các tác nghiệp liên quan đến lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức bán hàng, cung ứng đầu vào và các vấn đề logistics.

Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh:

1. 01 Trưởng đại diện

2. 03 người chuyên trách kinh doanh và tổ chức sự kiện

3. 01 người chuyên trách kế toán

Trụ sở chính: P506 - Tầng 5 - Tòa nhà 193-195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
ĐC giao dịch: P506 - Tầng 5 - Tòa nhà 193-195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
Email: vannh@logistic-vietnam.vn
ĐT: +(84)4 62884989 FAX: +(84)4 62884998
Copyright © 2012 Logistic VN | Designed by LIVA